Het belang van kennis in de melkveehouderij

Dieren zijn onvoorspelbaar, je gebruikt vaak gevaarlijke machines en het werk is fysiek zwaar. Werken in de melkveehouderij is daarom niet zonder risico’s. Met de juiste kennis kun je het risico op ongevallen in de melkveehouderij beperken. Ondanks dat steeds meer handelingen geautomatiseerd zijn en worden, is en blijft kennis onmisbaar om het werk goed en veilig uit te voeren. Wim Klaucke is een ervaren adviseur bij Stigas. Hij legt uit hoe je met de juiste kennis de kans op ongevallen in jouw bedrijf kunt terugdringen.

Meest voorkomende ongevallen

Op een melkveehouderij werk je veel met dieren. Koeien blijven een risico, omdat ze groot en onvoorspelbaar zijn. De meeste ongevallen worden veroorzaakt door een aanval, bijvoorbeeld van een stier. Ook vallende objecten, gevaarlijke stoffen of uitglijden op een gladde grond of rooster zijn gevaarlijke situaties. “Gemiddeld lopen in de Nederlandse agrarische sector per dag zo’n 30 tot 40 mensen ernstige verwondingen op. Dit is een flink aantal. Vaak zijn er dieren bij betrokken. Zo kun je bijvoorbeeld bekneld raken tussen een koe en een hek. Een koe weegt bijna 400 kg. Je kunt je voorstellen wat voor gevolgen dat kan hebben.”

Grote en geavanceerde machines vergen meer kennis

De afgelopen jaren zijn er veel technologische ontwikkelingen geweest in de groene sector. Voertuigen, apparatuur en gereedschappen zijn groter en geavanceerder dan vroeger. “Tegenwoordig is een band van een tractor bijna twee meter hoog. Bij het wisselen hiervan komt meer inzicht, kracht en kennis kijken. Tijdens het onderhoud van dit soort machines bestaat de kans dat je in een draaiend en/of bewegend deel terechtkomt, met alle gevolgen van dien. Met de juiste kennis en ervaring in huis, kun je dit soort gevaarlijke situaties en dus ongelukken voorkomen”, aldus Wim. Beschik je over te weinig kennis om de handeling uit te voeren? Besteed het onderhoud dan uit.

Het gevaar van routinewerk Als agrarische ondernemer heb je te maken met gevaarlijke stoffen en dus met explosiegevaar en ziektes. Preventie en dierenwelzijn krijgen gelukkig steeds meer aandacht. Kennis wordt vaak doorgegeven van generatie op generatie. Volgens Wim gaat dat vaak goed, maar schuilt er ook gevaar in de routine van het werk. “Als je jaren hetzelfde werk doet, sluipt de routine erin. Je bent je steeds minder bewust van de risico’s. Dat zijn precies de momenten waarop het misgaat.”

Fysieke belasting

Wim ziet in de praktijk veel fysieke overbelasting bij veehouders. Werken op een melkveehouderij zorgt regelmatig voor rugklachten. Het tillen van kalfjes (bij de geboorte al 40kg) of zware zakken voer is op dit soort bedrijven de normaalste gang van zaken. Ook het melken kan belastend zijn. Met de juiste kennis, goed materiaal en hulpmiddelen kunnen gezondheidsklachten voorkomen worden.

Neem geen risico en zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. Voor jezelf, je gezinsleden op de werkvloer en je medewerkers.