5 tips voor een gezonde en veilige werkomgeving in de bloembollenteelt

Werken in de bloembollenteelt is niet zonder risico’s. De fysieke belasting is groot, je werkt vaak met gevaarlijke machines en soms onder lawaaiige en stoffige omstandigheden. In de praktijk lukt het niet altijd om er (bewust) mee bezig te zijn. Het gaat vaak goed, totdat het fout gaat. Doe je voordeel met deze vijf handige tips voor een schone en veilige werkomgeving. Een Stigas-adviseur, gespecialiseerd in de bloembollenteelt, geeft zijn mening gebaseerd op zijn uitgebreide kennis en ervaring.

1. Voorkom stofvorming waar mogelijk

De adviseur licht toe waarom een stofvrije werkomgeving in de bloembollenteelt belangrijk is. “In de bloembollenteelt waaien regelmatig schadelijke stofdeeltjes op. Vooral bij het aanvegen van de vloer op plaatsen waar droge bollen worden gestort, komt veel stof in de lucht. Het inademen hiervan kan schadelijk zijn. Voorkom stofvorming waar mogelijk, dit begint al voor aanvang van het seizoen.” De Stigas-adviseur geeft hierbij de volgende tips:

  • Zorg dat zo min mogelijk stof met trekkers en kisten van buiten naar binnen komt.
  • Zorg voor een schone vloer en houd dit bij. Gebruik liever geen veegmachines, maar een goede bedrijfsstofzuiger met een fijnstoffilter.
  • Een goede afzuiging beperkt stofvorming.
  • Gebruik afscherming waar mogelijk. Houd wel rekening met het onderhoud hiervan.

2. Onderhoud machines en apparatuur

Het advies is om machines en apparatuur goed te onderhouden en op tijd te vervangen. Goed onderhoud is belangrijk om veilig met machines te kunnen werken, maar ook de uitvoering moet veilig gebeuren. ‘Even snel’ een storing oplossen terwijl de motor nog draait, is levensgevaarlijk. Goed onderhoud speelt dagelijks.

3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen zet je in, als alle andere maatregelen onvoldoende bescherming bieden. Behalve het inademen van stof, komen medewerkers ook in aanraking met biologische stoffen. “Van hyacinten is bekend dat de bol en het sap bij de meeste mensen jeuk veroorzaakt. Ook bij het werken met tulpen en narcissen is een verhoogde kans op huidirritatie of een allergische reactie”, aldus de adviseur. Zó voorkom je dat:

  • Smeer je handen voor en na het werk in met handcrème.
  • Laat iemand die overgevoelig is ander werk doen.
  • Gebruik handschoenen van nitrilrubber. Ze beschermen goed en veroorzaken geen rubberallergie.
  • Draag een mondkapje waar nodig.

4. Rouleer taken waar mogelijk

Taakroulatie stimuleert beweging, beperkt lang werken tijdens ongunstige omstandigheden en zorgt voor variatie. Stel een duidelijk schema of een werkplanning op. Rouleer bijvoorbeeld bij elke pauze en wissel af tussen zittend en staand werk. Met deze maatregelen neemt de kans op lichamelijke klachten aanzienlijk af.

5. Geef voorlichting

Informeer werknemers over de gevolgen van blootstelling en leg uit hoe ze materiaal gebruiken voor hun eigen veiligheid en gezondheid. “Geef zelf altijd het goede voorbeeld”, zo benadrukt de Stigas-adviseur. “Zorg voor duidelijkheid, procedures en goede afspraken. Geef voorlichting aan jeugdigen en houd toezicht. De meeste ongelukken gebeuren als iets ‘even snel’ wordt gedaan. Het levert nauwelijks tijdswinst op, maar brengt onnodig risico’s met zich mee.”

Voorkom ongelukken en gezondheidsklachten. Met de RIE van Stigas heb je snel en eenvoudig inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van jouw bedrijf. Zo neem je doeltreffend en effectief maatregelen