Goed werkgeverschap voor kortverblijvende arbeidsmigranten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de kwaliteit van werkgeverschap voor kort verblijvende arbeidsmigranten in Nederland. 

Uit het onderzoek komt het volgende naar voren dat op de meeste aspecten van de kwaliteit van werken in Nederland  het grootste deel van de kort verblijvende Poolse, Roemeense en Spaanse arbeidsmigranten in Nederland te maken lijkt te hebben met goed werkgeverschap. Wel doen kort verblijvende arbeidsmigranten vaker dan Nederlandse werknemers zwaar, ongemakkelijk en gevaarlijk werk, waarbij de regels rond gezond en veilig werken op de werkvloer niet altijd goed in acht worden genomen. Ook verdienen de meeste kort verblijvende arbeidsmigranten een salaris op of rond het minimumloonniveau en heeft een groot deel te maken met een variabel aantal werkuren waarvan men pas op het laatste moment weet wanneer en hoeveel er gewerkt moet worden. Voor ongeveer 16 procent van alle kort verblijvende arbeidsmigranten lijkt geen sprake te zijn van goed werkgeverschap. Factoren die daarbij het vaakst worden genoemd zijn het niet verzekerd (denken te) zijn tegen ziektekosten, het ontbreken van een loonstrook in een begrijpelijke taal, de afhankelijkheid van de werkgever voor de woning, het hebben van variabele werkuren zonder tijdige notificatie, en intimidatie en pesten op het werk.

Naar rapport >>