Bemiddeling en inhuur van arbeidsmigranten

Al sinds ver voor de coronacrisis doen zich problemen voor rond arbeidsomstandigheden van kwetsbare arbeidsmigranten. Vanuit goed werkgeverschap is het van belang om zowel uitzenders van arbeidsmigranten als inlenende bedrijven te committeren aan keurmerken en certificaten.

ABN AMRO gaat in dit rapport in op de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten in de sectoren waarin zij het meest actief zijn: transport en logistiek, de agrarische sector, retail en de voedselverwerkende industrie. Daarbij worden naast verschillende incidenten vooral ook ‘best practices’ beschreven die de lezer op weg kunnen helpen bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van buitenlandse werknemers in de eigen organisatie. Het rapport sluit af met een lijst van organisaties die zich bezighouden met het stellen van normen bij inhuur van buitenlands personeel.

Naar rapport >>