Disclaimer ambassadeurs

Als bij of na aanmelding blijkt dat de ambassadeur niet voldoet aan wettelijke eisen rondom arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden, dan behouden we ons het recht voor het ambassadeurschap te beëindigen.

Voor uitzendorganisaties geldt bovendien:

  • aangesloten bij NBBU of ABU
  • afdracht aan SFU
  • geregistreerd bij SNA