Ambassadeur: Dailyflex Personeelsdiensten B.V.

Logo Dailyflex

Dit doen wij:

Wij zijn een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in glastuinbouw, sierteelteelt en groothandel in bloemen en planten. Duurzame inzetbaarheid hebben wij vorm gegeven onder de noemer (werk)geluk en goede werkomstandigheden voor onze uitzendkrachten is reeds lange tijd belangrijk voor ons en wordt al op een standaard manier vormgegeven binnen onze organisatie. Daarnaast is wet en regelgeving volgen bij ons de standaard.

Waarom is jullie organisatie ambassadeur?

Omdat de beschreven doelstellingen in het ambassadeursakkoord onze standaard is.

Wat doen jullie op dit moment al?

Bij iedere inlener wordt de arbochecklist van Doorzaam doorgenomen. Deze wordt in verschillende talen door ons vertaald en bij iedere plaatsing ontvangt de flexkracht een exemplaar in de betreffende taal. Daarnaast wordt actief actie ondernomen indien wij signalen krijgen dat er omstandigheden zijn, dit niet ideaal zijn.

Welke acties gaan jullie het komende jaar ondernemen?

Uiteraard blijft de communicatie met de arbochecklisten onze standaard. In ons plan "(werk)geluk" komen vaste contactmomenten met iedere flexkracht. De opzet van deze gesprekken is om alle facetten van Duurzame inzetbaarheid te bespreken. Daarnaast zijn wij momenteel bezig met het organiseren van een avond voor inleners met het thema Duurzame inzetbaarheid.

Contactgegevens:

Naam: Henriette van Santen
Telefoon: 0174287273
E-mail: henriette@dailyflex.nl
Website: www.dailyflex.nl

 

< Terug naar homepage